מחירון לדוגמא
פלאגינים מותאמים
 1. יצירת פלאגינים מותאמים 
 2. בניית לוגיקה ועיצוב
 3. דחיפה פנימית והחוצה מוורדפרס
 4. בניית API לתוך הפלאגינים
 5. דוקומנטציה
2500
הקמת אתר תדמית בוורדפרס
 1. מעיצוב של הלקוח
 2. התאמה של העיצובים לדף
 3. הגנה מוירוסים ונפילות
 4. הטמעת יצירת קשר
 5. בניה מודולרית קלה
2000
העברת חומרים אל ומחוץ לוורדפרסס
 1. העברת נתונים ממערכות אחרות
 2. תלות בכמות החומר
 3. אפשרות ליבוא מקבצים
 4. יבוא בסקראפינג
 5. יבוא בAPI
500
מחירון לדוגמא
פלאגינים מותאמים
 1. יצירת פלאגינים מותאמים 
 2. בניית לוגיקה ועיצוב
 3. דחיפה פנימית והחוצה מוורדפרס
 4. בניית API לתוך הפלאגינים
 5. דוקומנטציה
2500
הקמת אתר תדמית בוורדפרס
 1. מעיצוב של הלקוח
 2. התאמה של העיצובים לדף
 3. הגנה מוירוסים ונפילות
 4. הטמעת יצירת קשר
 5. בניה מודולרית קלה
2000
העברת חומרים אל ומחוץ לוורדפרסס
 1. העברת נתונים ממערכות אחרות
 2. תלות בכמות החומר
 3. אפשרות ליבוא מקבצים
 4. יבוא בסקראפינג
 5. יבוא בAPI
500
באיזו טכנולוגיה לבנות את האתר שלי?
לשאלה זו אין תשובה חדש משמעית. קודם כל עליך לאפיין את האתר והצרכים ואחר כך להחליט איזו טכנולוגיה תתאים. על קצה המזלג, שפות "פשוטות" כמו PHP, זולות בהרבה לתכנות וגם לתחזוקה. יש קודים מוכנים כמעט לכל הפעולות והן יכולות לבצע הכל. 90 % מהאתרים בעולם בנויים על השפה הזו. שפות "מתקדמות" כמו REACT או אנגולר, יכולות לבצע טוב יותר משימות הדורשות תגובה חיה (סוקט) לאתרים שדורשים זאת ונחשבות יוקרתיות יותר, והעלות של אתרים כאלו בהתאם גם מבחינת התחזוקה שלהן יקרה יותר.